Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet spiller en viktig rolle for medarbeidernes helse, samarbeid og effektivitet. Derfor er det nesten umulig å overdrive arbeidsmiljøets betydning for trivselen og produktiviteten i en bedrift eller organisasjon.

En allment akseptert definisjon av arbeidsmiljø lyder slik:
“Arbeidsmiljø er de fysiske, organisatoriske og sosiale faktorene som påvirker den ansatte i forbindelse med jobben. Altså de relasjonene og vilkårene som gjelder på arbeidsplassen”

Tre viktige begreper

Hos Xsystems arbeider vi derfor med tre former for arbeidsmiljø:
Det
fysiske
Det
organisa-toriske
Det
sosiale