Arbeidsområder

De tre områdene overlapper naturligvis hverandre, og de er uløselig knyttet sammen. Men det er ofte hensiktsmessig å fokusere på ett område av gangen så langt det lar seg gjøre (uten å være blind for sammenhenger) og å huske at arbeidet med arbeidsmiljø ikke er en engangshendelse eller en isolert oppgave, men en løpende prosess.

Det
fysiske
Det
organisa-
toriske
Det
sosiale

Det fysiske arbeidsmiljøet
og helsen

Når det gjelder helsen, kan du møte fagfolk innen lyd og akustikk, luft og inneklima samt optimal belysning på arbeidsplassen. På samme måte skaper vi bedre arbeidsflyt i bedriften og tilbyr ergonomiske verktøy samt bevegelsesprodukter.

Det organisatoriske arbeidsmiljø og
kompetanse

Ifølge arbeidsmiljøloven er det ledelsen som skal ta ansvar for det psykiske arbeidsmiljøet. Vi tilbyr kompetanseutvikling, sparring og coaching på alle nivåer i ledelsen for å sikre utvikling av en mentalt robust organisasjon.

Det sosiale arbeidsmiljøet
og trivsel

Trivsel er nært knyttet til hverdagens relasjoner. Derfor tilbyr Xsystems psykologer, undervisning, supervision, coaching og tester om for eksempel stress, kommunikasjon og konflikthåndtering. Dette er både for den enkelte og for grupper.

Slik skaper vi arbeidsglede


Metoden