Misjon:

Bedre arbeidsmiljø

Vi ønsker å forbedre det fysiske, organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet ved å fokusere på helse, kompetanse og trivsel i private og offentlige virksomheter.

Visjon:

Større arbeidsglede

Gjennom vår 360° innsats for arbeidsmiljøet skaper vi større arbeidsglede i hele Norden.

De tre verdiene

I prosessen med å skape bedre arbeidsmiljø fokuserer vi på tre verdier som også beskriver ambisjonene våre for de tre områdene.

Helse

(det fysiske)

Kompetanse

(det organisatoriske)

Trivsel

(det sosiale)

Bedre
arbeidsmiljø

Vi ønsker å sikre helse, ansvar og trivsel i private og offentlige virksomheter ved å forbedre det fysiske, organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet

Helse

På det fysiske planet arbeider vi med ergonomi og bevegelse, bedre arbeidsflyt i bedriften og forbedring av inneklimaet

Kompetanse

På det organisatoriske plan tilbyr vi kompetanseutvikling, sparring og coaching på alle nivåer i ledelsen.

Trivsel

På det sosiale plan arbeider vi med å styrke kvaliteten i relasjoner for hver enkelt og for fellesskapet.

Sammen skaper vi arbeidsglede

Det fysiske, organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet er nært knyttet sammen. Derfor har vi hos Xsystems samlet gode produkter, faglig kompetanse og ekspertise innen alle de tre områdene. Vi har alltid en 360-graders tilnærming til utfordringer og muligheter, og vi sikrer at alle gode initiativer og tiltak går hånd i hånd.

Kontakt oss

Hvis du vil ha mer informasjon, så møter vi deg gjerne.
Ring oss på tlf. +47 469 27 600 eller be oss om å ringe deg: