Fagfolk

Xsystems har en rekke konsulenter, rådgivere, coacher, psykologer og fagfolk innen arbeidsmiljø. Felles for dem alle er en faglig utdannelse og grunnleggende kunnskap om konseptene våre, som supplerer hver enkelts spesialkunnskap.

All kompetanse er nødvendig

Derfor kan alle bidra med spesialkunnskapen sin og involvere kolleger i dialogen med kunden. På den måten er vi sikre på at kundene våre får muligheten til å bruke bred kunnskap og aktivere all den riktige kompetansen.

Områder

Spesialutdannede konsulenter, psykologer, ergoterapeuter med kunnskap om kontormiljøer, inneklima, ergonomi og bevegelse.

Det fysiske (helse)
Psykologer, coacher og fagfolk med spesialkunnskap om ledelse og organisering.

Det
organisatoriske
(kompetanse)
Psykologer og fagfolk med spesialkunnskap om enkeltpersonen, grupper og relasjoner.

Det sosiale (trivsel)
“Det er fantastisk å se og høre hvordan produktene våre skaper en sunnere arbeidsplass. Men spesielt også å høre hvordan de kan ha en positiv effekt på det sosiale arbeidsmiljøet.”
Michael Andersen, HR-ansvarlig – område: Helse
Hvis du vil høre mer, spesielt om helse, så kan du ringe oss på tlf. +47 469 27 600 eller sende en e-post til sundhed@xsystems.dk
“Hver fjerde sykemelding i Danmark skyldes stress. Den gode nyheten er at stress kan forebygges og behandles. For både den enkelte, gruppen og bedriften er det avgjørende med rask og profesjonell innsats.”
Metha Kildegaard, autorisert psykolog – område: Kompetanse
Hvis du vil ha mer informasjon, spesielt om ansvar, så kan du ringe oss på telefon +47 469 27 600 eller sende en e-post til kompetencer@xsystems.dk
“Ved å fokusere på trivsel og mental helse for både ledere og medarbeidere oppnår bedriften din færre sykedager, større arbeidsglede, mer stabil arbeidsstokk samt bedre og mer effektiv utnyttelse av bedriftens samlede ressurser. Det blir synlig på bunnlinjen.”
Lisbeth Rasmussen, autorisert psykolog – område: Trivsel
Hvis du vil ha mer informasjon, spesielt om trivsel, så kan du ringe oss på telefon +47 469 27 600 eller sende en e-post til trivsel@xsystems.dk

Her finner du oss

Finn kontaktinformasjon til din konsulent.

Kontakt oss

Hvis du vil ha mer informasjon, så møter vi deg gjerne.
Ring oss på tlf. +47 469 27 600 eller be oss om å ringe deg: