Metoden

Det er viktig å understreke at metoden i utgangspunktet er den samme for store og små oppgaver, og det er klart at både analyser, vurderinger og anbefalinger gjenspeiler prosessens omfang og mål i hvert enkelt tilfelle.

Analysere
Vurdere
Anbefale


Se filmen

Standard

 • Definisjon

  av arbeidsmiljø
 • Lovgivning

  Nasjonalt og
  internasjonalt
 • Mønsterpraksis

  relevante
  bransjer
 • Referanseverdier

  relevante
  bransjer
 • Forskning

  og studier
På bakgrunn av definisjonen av arbeidsmiljø samt lovgivning, mønsterpraksis, referanseverdier og den nyeste forskningen, har Xsystems utviklet en rekke standarder for godt arbeidsmiljø, som arbeidet vårt tar utgangspunkt i.

Prosessen

Vi innhenter fakta og data ved hjelp av spørreskjemaer, tester og observasjoner. Deretter sammenlignes resultatene med standarden vår slik at vi får en status for arbeidsmiljøet. Med utgangspunkt i status og ambisjoner utarbeides en anbefaling, samt forslag til handlingsplan.

Analysere

 • Spørreskjemaer
 • Tester
 • Observasjoner
 • Data

Vurdere

 • Standarder
 • Dialog
 • Ambisjoner
 • Status

Anbefale

 • Mål
 • Strategi
 • Økonomi
 • Handlingsplan

Bid for bid

Å ha fokus på arbeidsmiljøet er en prosess, og det er viktig å gjøre tingene i riktig tempo. Derfor skal ambisjonsnivå, økonomi og faser avtales i detalj slik at alle involverte er enige om forløp og prioritering av oppgavene.
Tidslinje:
 • Innsats 1

  • Team
  • Aktivitet
  • Økonomi
 • Innsats 2

  • Team
  • Aktivitet
  • Økonomi
 • Innsats 3

  • Team
  • Aktivitet
  • Økonomi
 • Innsats 4

  • Team
  • Aktivitet
  • Økonomi
 • Innsats 5

  • Team
  • Aktivitet
  • Økonomi